Waterschap Scheldestromen

Van waterschap Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen naar Scheldestromen

Den Haag Hollands Spoor, niet de meest charmante omgeving om af te spreken. Toch ben ik er blij mee. Door slim met elkaars agenda om te gaan ontmoeten wij elkaar vandaag hier, boven een enorme beker koffie, en niet in Terneuzen of Middelburg……. Ik spreek vandaag met Cor Moelker, informatieanalist bij het waterschap Scheldestromen.

Een nieuw zoeksysteem voor de provincie

Sinds 2010 werken de medewerkers van waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen samen en zijn zij gefuseerd tot het waterschap Scheldestromen. Voor de inwoners van de 13 gemeenten in het gebied had de fusie vooral tot gevolg dat de belastingafdrachten een stuk lager zijn uitgekomen. De consequentie voor de ambtelijke organisatie was met name dat er voortaan anders gewerkt zou worden. Op beide locaties, Middelburg en Terneuzen, deed het nieuwe werken zijn intrede.

“Uitdaging voor ons was hoe de informatiestromen, de drie informatiepijlers Corsa, kaarten en het beeldmateriaal van beide waterschappen het best geïntegreerd doorzocht konden worden. Daar komt nog bij dat ook de afzonderlijke afdelingen informatie in hun eigen mappenstructuur opsloegen. We zijn toen op zoek gegaan naar een zoeksysteem dat snel en eenvoudig de benodigde informatie uit alle beschikbare databases kon halen. Al snel kwamen we uit op de mogelijkheden die Google te bieden heeft, maar we kwamen ook in contact met Sean Moayedi die ons de functionaliteiten van MY-LEX Overheid® liet zien. En die imponeerden,” aldus een enthousiaste Cor Moelker.

“Het is vooral dat MY-LEX Overheid® een volledig pakket aan mogelijkheden biedt. Het is meer dan een geavanceerde zoekfunctie. Er is nagedacht over het gehele bedrijfsproces en het is aangepast aan de eisen die het nieuwe werken met zich meebrengt. Groot voordeel, en daarbij een pluim voor onze eigen dataverwerking, is dat alle objecten onder eenzelfde objectcode worden opgeslagen, waardoor over de afdelingen en waterschappen heen al een goed gestructureerde opslag bestond wat een herstructurering alleen maar makkelijker heeft gemaakt.”

“Het mooie van MY-LEX Overheid® is dat alles naar eigen wens in te richten is, het dashboard, maar ook de intranetvoorzieningen die het systeem biedt. Alle informatie voor het intranet wordt nu centraal geplaatst, wat het gegevensbeheer heel zuiver houdt. Al met al zijn we zeer tevreden met de keuze voor MY-LEX Overheid®. Het werkt snel, overzichtelijk en is geweldig gebruiksvriendelijk. Alle benodigde informatie ligt met een paar drukken op de knop onder onze vingertoppen. Informatie die ertoe doet, waar we direct mee aan de slag kunnen. Via de desktop, maar steeds vaker ook via de tablet. Via een beveiligde verbinding, dat spreekt voor zich, want beveiliging is iets dat ons zeer bezig houdt. Een uitdaging op zich. Maar dat is een onderwerp, zo uitgebreid, dat we daar een heel eigen artikel aan zouden kunnen weiden.”

En terwijl wij ons plastic vorkje breken op een veel te harde brownie en er nog maar eens een sloot koffie bij bestellen rond ik het interview met een tevreden gevoel af. Net zo tevreden als de medewerkers van het waterschap, die ondanks dat het nieuw geformeerde waterschap nog niet zo heel lang bestaat, erg tevreden zijn met hun baan én de organisatie. Het enig kleine verbeterpunt dat uit het tevredenheidsonderzoek kwam dat TNS NIPO recentelijk uitvoerde is dat de communicatie op een paar punten verbeterd kan worden.

Met de functionaliteiten die MY-LEX Overheid® te bieden heeft met het delen van informatie onderling en onder de bezielende leiding van een zeer gemotiveerde ICT afdeling en systeembeheerder Heidi Blankenburgh van Boven kan dat de komende tijd met de verdere invoering van MY-LEX Overheid® alleen nog maar verbeterd worden.

Door: Chantal Fransen

Het laatste nieuws en updates

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang 6 keer per jaar onze nieuwsbrief met updates, nieuwtjes over MY-LEX en de laatste ontwikkelingen omtrent datamanagement.