De afgelopen 12 maanden zijn we druk bezig geweest om MY-LEX Overheid® functionaliteiten beschikbaar te maken in MY-LEX Pro®. Dit is inmiddels grotendeels gelukt en ook zijn de eerste klanten al overgezet naar de nieuwe MY-LEX Pro® software.

Het voordeel hiervan voor de klant is dat zij direct een modern platform krijgen wat schaalbaar is en op veel vlakken meer functionaliteiten kan bieden dan MY-LEX Overheid®. Door de moderne ontwikkeling is het ook eenvoudiger om nieuwe functionaliteiten toe te voegen en dus is het voor alle klanten aan te raden een plan te maken voor de overstap, samen met de vertegenwoordiging van MY-LEX.

Verbeterde prestaties en eenvoudiger beheer

Vanwege de specifieke doelen die we met MY-LEX Pro® hebben, waaronder meer zelfredzaamheid van de klant en betere configureerbaarheid van het product, gaan we de komende periode nog een aantal verbeteringen en uitbreidingen op dat vlak doorvoeren. Deze hebben het doel om het beheer te vereenvoudigen en inzichtelijker te maken. We zorgen er voor dat de software nog beter aanpasbaar is op doelgroep niveau doordat we verschillende zoekingangen gaan bieden die op een andere manier het zoeken in gegevens ondersteunen. Je kunt dan denken aan een andere rangschikking, andere velden die worden doorzocht of getoond, andere verfijningen, et cetera. Dit zorgt voor een betere personalisatie van MY-LEX View® maar ook de mogelijkheid om door middel van de API, de toepassing flexibeler in te bouwen in andere applicaties.

Cloud ondersteuning

Ondersteuning voor Cloud oplossingen is afgelopen periode ook een speerpunt geweest en zal dat de komende tijd ook blijven. Zo kunnen we nu officieel ook koppelen met Azure AD en rechtstreeks gegevens vanuit de Cloud ophalen indien nodig. Ook op het gebied van connectoren zijn we druk bezig om nieuwe systemen toegankelijk te maken voor onze doelgroepen. Dit zal ertoe leiden dat de komende periode steeds meer bronnen aangesloten kunnen worden op het platform en we zullen deze connectoren vanzelfsprekend blijven uitbreiden. Voordeel is dat deze connectoren direct inzetbaar zijn zonder een compleet ontwikkeltraject te hoeven doorlopen.

WOB, WOO en databeheer

Op het gebied van dataanalyse en -beheer werken we hard aan het toepasbaar maken van onze oplossingen bij WOB verzoeken en WOO uitvoeringskwesties in algemene zin. Aangezien MY-LEX expertise heeft in het ontsluiten van data uit verschillende achterliggende bronnen, ligt het voor de hand deze zoek kracht ook in te zetten bij het ondersteunen van WOB processen, al dan niet met gebruik making van aflakmogelijkheden via MY-LEX Text-Hide®.
Verder zijn we de archieffunctie verder aan het versterken en verfijnen om klanten de tools in handen te geven om het gegevens beheer te kunnen uitvoeren en tegelijkertijd de kwaliteit van de legacy data  te verhogen opdat over te dragen stukken ook daadwerkelijk kunnen worden opgenomen in een e-depot. Het kunnen uit faseren van oude legacy systemen die niet meer op moderne wijze kunnen worden beheerd is een belangrijk onderdeel van onze suite van producten. Door inzet van MY-LEX Legacy® is het mogelijk gebleken om zelfs de oudste archieven ontsloten te krijgen en tevens beheerd te krijgen volgens moderne standaarden.

Verbeterde schaalbaarheid

Schaalbaarheid is tenslotte  een aandachtspunt voor de komende periode; waar gegevens steeds verder uitdijen moeten ook krachtige tools worden geleverd om die gegevens inzichtelijk te maken en daar zijn we druk mee bezig. Ons nieuwe platform ondersteunt alle toepassingen en kan worden uitgebreid naar wens om mee te groeien met de behoeften van de klant. Bestaande componenten zijn aan dit platform toegevoegd om ook met doe componenten te profiteren hiervan en ook de komende tijd zullen we daar nog vebeteringen in maken.

Het laatste nieuws en updates

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang 6 keer per jaar onze nieuwsbrief met updates, nieuwtjes over MY-LEX en de laatste ontwikkelingen omtrent datamanagement.