Klanten

Tienduizenden professionals maken inmiddels dagelijks gebruik van de contentintegratie oplossingen gecreëerd met MY-LEX®.

Onze klanten bevinden zich in de volgende segmenten:

(decentrale) overheidsorganisaties, woningcorporaties, veiligheids-centra, archiefcentra & corporates.

(Decentrale) Overheidsorganisaties

Vanaf de pioneering dagen van “electronic publishing” in de jaren ’80 van de vorige eeuw, vormen de (internationale) overheidsorganisaties, een belangrijke klantengroep van MY-LEX.
Sinds de introductie van de contentintegratie oplossingen van MY-LEX, vormen de gemeentes, provincies en waterschappen wederom een belangrijke gebruikersgroep van deze producten. Een groot deel van de gemeenten in Nederland behoort reeds tot onze klantengroep.

Gemeente Rotterdam

Naast de tweede stad van Nederland qua inwonersaantal, is Rotterdam tevens de grootste haven van Europa.

Na een evaluatie en vooronderzoeksperiode in 2019, begon de implementatie van de nieuwe generatie contentintegratie oplossingen van MY-LEX in 2020, voor meer dan 11.000 medewerkers van gemeente Rotterdam.

Woningcorporaties

Woningcorporaties vormen een nieuwe maar groeiende gebruikersgroep voor de contentintegratie oplossingen van MY-LEX.

Woningbouwcorporatie

Vanaf 2021 is MY-LEX actief op de markt van woningcorporaties. Meerdere organisaties, waaronder WoonIn, SOR Rotterdam, Vidomes en Jutphaas Wonen ontsluiten inmiddels hun data met onze producten.

Veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio’s vormen wederom een groeiende klantengroep, voor de contentintegratie oplossingen van MY-LEX.

Veiligheidsregio Kennemerland

In geval van calamiteiten, biedt Veiligheidsregio Kennemerland bescherming en ondersteuning aan meer dan 500.000 inwoners in haar dienstgebied.

In 2020 is Veiligheidsregio Kennemerland een samenwerking ingegaan voor het gebruik van contentintegratie oplossingen van MY-LEX door haar medewerkers.

Archiefcentra

Archiefcentra bewaren en beheren de grote (digitale) archiefbronnen van Nederland. Om de archiefcentra te ondersteunen in optimaal beheer van deze grootschalige digitale bronnen, behoren deze centra al een aantal jaren tot de kerngebruikersgroep van de contentintegratie oplossingen van MY-LEX.

Brabants Historisch Informatiecentrum

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en MY-LEX werken al jaren samen om alle relevante informatie beschikbaar te stellen aan burgers, bedrijven en zorgdragers. 
MY-LEX en BHIC hebben het portaal voor de ambtenaren, middels een co-creatie traject, volledig naar wens ontwikkeld. Met als resultaat dat het e-depot (Preservica) volledig ontsloten wordt middels full-text search, inclusief thumbnails en hiërarchische relaties.

Burgers, bedrijven en ambtenaren kunnen middels deze oplossing zeer eenvoudig zoeken, bladeren en verfijnen op voor hun relevante onderdelen.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang 6 keer per jaar onze nieuwsbrief met updates, nieuwtjes over MY-LEX en de laatste ontwikkelingen omtrent datamanagement.