Klanten

Tienduizenden professionals maken inmiddels dagelijks gebruik van de contentintegratie oplossingen gecreëerd met MY-LEX®.

Onze klanten bevinden zich in de volgende segmenten:

(decentrale) overheidsorganisaties, woningcorporaties, veiligheids-centra, archiefcentra & corporates.

(Decentrale) Overheidsorganisaties

Vanaf de pioneering dagen van “electronic publishing” in de jaren ’80 van de vorige eeuw, vormen de (internationale) overheidsorganisaties, een belangrijke klantengroep van MY-LEX.
Sinds de introductie van de contentintegratie oplossingen van MY-LEX, vormen de gemeentes, provincies en waterschappen wederom een belangrijke gebruikersgroep van deze producten. Een groot deel van de gemeenten in Nederland behoort reeds tot onze klantengroep.

Gemeente Rotterdam

Naast de tweede stad van Nederland qua inwonersaantal, is Rotterdam tevens de grootste haven van Europa.

Na een evaluatie en vooronderzoeksperiode in 2019, begon de implementatie van de nieuwe generatie contentintegratie oplossingen van MY-LEX in 2020, voor meer dan 11.000 medewerkers van gemeente Rotterdam.

Woningcorporaties

Woningcorporaties vormen een nieuwe maar groeiende gebruikersgroep voor de contentintegratie oplossingen van MY-LEX.

Vestia Woningbouwcorporatie

Vestia is de grootste woningcorporatie voor verhuur, verkoop en beheer van woningen in Nederland. Na een lange onderzoeksperiode, is Vestia begin 2021 een nieuwe samenwerking ingegaan met MY-LEX, voor de implementatie van MY-LEX’s contentintegratie oplossingen.

Veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio’s vormen wederom een groeiende klantengroep, voor de contentintegratie oplossingen van MY-LEX.

Veiligheidsregio Kennemerland

In geval van calamiteiten, biedt Veiligheidsregio Kennemerland bescherming en ondersteuning aan meer dan 500.000 inwoners in haar dienstgebied.

In 2020 is Veiligheidsregio Kennemerland een samenwerking ingegaan voor het gebruik van contentintegratie oplossingen van MY-LEX door haar medewerkers.

Archiefcentra

Archiefcentra bewaren en beheren de grote (digitale) archiefbronnen van Nederland. Om de archiefcentra te ondersteunen in optimaal beheer van deze grootschalige digitale bronnen, behoren deze centra al een aantal jaren tot de kerngebruikersgroep van de contentintegratie oplossingen van MY-LEX.

Noord-Hollands Archief

Vanaf twee locaties in Haarlem, beheert het Noord-Hollands Archief de omvangrijke (digitale) archieven van de Provincie Noord-Holland.
Sinds 2020 is de organisatie een samenwerking met MY-LEX ingegaan, ter bevordering van het beheer van en toegang tot deze grootschalige archieven voor eigen medewerkers en de burgers.

Corporates

Voor meer dan 10 jaar, vormen de ondernemingen (in de industrie en bouw) een belangrijke gebruikersgroep van de contentintegratie oplossingen van MY-LEX.

Perinorm

Perinorm is wereldwijd de voerende bibliografische databron van de nationale, Europese en internationale normen van meer dan 200 standaard organisaties in 29 landen. Sinds 2010 wordt de Perinorm databank (in 3 talen) gepubliceerd met behulp van de contentintegratie oplossingen van MY-LEX. Het wordt dagelijks gebruikt door duizenden ingenieurs in de industrie en bouw wereldwijd. De samenwerking wordt gecoördineerd door DIN (in Duitsland), AFNOR (in Frankrijk) en BSI (in het VK). Alleen al in Duitsland, behelst de gebruikersgroep van Perinorm applicatie al jaren, de “who is who” van de Duitse productie industrie.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang 6 keer per jaar onze nieuwsbrief met updates, nieuwtjes over MY-LEX en de laatste ontwikkelingen omtrent datamanagement.