Klant-volg-systeem als centrale archiefoplossing

Centrale archiefoplossing voor oude systemen Gemeente Rotterdam, in dit geval een klant-volg-systeem

Gemeente Rotterdam heeft een enorm aantal applicaties in beheer, waaronder ook applicaties die op de nominatie staan om vervangen te worden, of al zijn. Daarom heeft gemeente Rotterdam gekozen om MY-LEX Legacy® in te zetten als centrale oplossing om oude informatie toegankelijk te houden.

MY-LEX zorgt voor borging en vindbaarheid van de data, terwijl de data met MY-LEX Legacy® beheerd kan worden en op de juiste manier. MY-LEX Legacy® biedt alle noodzakelijke record management functionaliteiten om goed informatiebeheer te kunnen uitvoeren conform de archiefwet. Dit alles op een hele (kosten) efficiënte manier!

Deze specifieke casus gaat over een van de vele applicaties die gemeente Rotterdam wilde uitfaseren. Zo ook een applicatie waarvan de data enkel nog maar raadpleegbaar was via Internet Explorer en waarvan de ondersteuning na een lange tijd ophield. Deze originele applicatie was een klant-volg-systeem dat van 2006 tot 2019 werd gebruikt door de gemeente Rotterdam. Deze applicatie bevatte 35.000 individuele cliëntdossiers waarvan de data nog incidenteel geraadpleegd werd. De aanwezige data diende tot 2030 bewaard te blijven. Samen met MY-LEX is gezorgd dat deze oude data eenvoudig vindbaar is gebleven, dat dit ook geborgd is voor de lange termijn en dat archiefbeheer blijvend mogelijk is.

Tijdens het traject is gekeken naar enerzijds de functionele behoefte (welke informatie wenst een eindgebruiker te zien) maar anderzijds ook de onderliggende database en structuren. De samenwerking was uitmuntend om deze werelden bij elkaar te brengen zodat alle relevante data beschikbaar kwam in MY-LEX op een intuïtieve manier.

Een eindgebruiker gaf het mooiste compliment terug na zo’n complex traject “Het is heel eenvoudig om informatie terug te vinden in MY-LEX na de migratie. Ik vind het raadplegen van de data binnen MY-LEX echt een verademing vergeleken met de originele applicatie. Dank daarvoor!”. Daarnaast kan het CAD (Concern Archieven Dienst) van gemeente Rotterdam ook op een goede manier het archiefbeheer blijven uitvoeren. We zijn trots op deze mooie samenwerking casus!

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang 6 keer per jaar onze nieuwsbrief met updates, nieuwtjes over MY-LEX en de laatste ontwikkelingen omtrent datamanagement.