Gemeente Molenwaard

Een gemeente zonder gemeentehuis...

Na wat omzwervingen vanwege een wegafsluiting en een wel heel bijzondere omleidingsroute door Ridderkerk ontmoet ik op een mooie nazomerse dag Jan Meijsen, informatie adviseur bij de gemeente Molenwaard. Hotel van der Valk in Ridderkerk is een prima plek om af te spreken en een prima werkplek. Zeker als je bedenkt dat de gemeente Molenwaard geen gemeentehuis meer heeft dat dienst kan doen als ontmoetingsplek……

Modern, digitaal en kostenbesparend

De gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland volgen een ongebruikelijke route in de samenwerking die zij al in 2009 zijn aangegaan. Vanuit een fusie van de ambtelijke organisaties is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan een modernisering van het dienstenpallet. Ruim een jaar geleden zijn de drie besturen opgegaan in de nieuwe gemeente Molenwaard. Een bijzondere gemeente, niet in de laatste plaats omdat zij sinds kort werkt zonder gemeentehuis.

“Met het afpellen van de noodzakelijkheden zo twee jaar geleden kwamen we simpelweg tot de conclusie dat een nieuw gemeentehuis bouwen niet nodig is gezien de manier waarop we onze diensten willen aanbieden. Dichter bij de burger met een dienstverlening gericht op die burger: faciliterend, maar op afstand. De burger weet zelf heel goed hoe zij de dingen moet doen. Wij zorgen ervoor dát het gedaan kan worden. Van zorgen vóór, naar zorgen dát dus. Dat is de kern. Een duur (nieuw te bouwen) gemeentehuis past eigenlijk niet in onze visie. Daar komt bij dat door de mogelijkheden die de steeds verdergaande digitalisering biedt, ambtenaren en bestuurders prima zelf kunnen bepalen waar zij hun werkzaamheden uitvoeren. Het biedt hen ook de mogelijkheid om naar de mensen thuis te gaan. En waarom zouden wij niet ook, net als de banken dat al jaren doen, het paspoort of rijbewijs (onder strikte voorwaarden) niet bij de mensen thuis kunnen brengen in plaats dat zij deze moeten afhalen aan de gemeentebalie?” Aldus een Jan Meijsen die met veel enthousiasme uitgebreid vertelt over de mooie ontwikkelingen die in zijn gemeente gaande zijn.

“Wij geloven in de zelfstandigheid van de 13 kernen die de gemeente groot is. 13 Kernen die hun eigen agenda behouden. De inwoners van Molenwaard krijgen daarmee een grotere verantwoordelijkheid, vrijheid en daarmee slagkracht. Het is toch prachtig als bij de aanvraag van een bouwvergunning de ambtenaar bij u thuiskomt om samen de vergunning aan te vragen. Aan je eigen tafel te zitten met iemand die direct zicht heeft op eventuele belemmeringen voor de gewenste bouwplannen en daar rekening mee kan houden bij de aanvraag. Zo’n vergunning wordt daarmee in één keer goed aangevraagd. Dat is prettig en werkt daarnaast enorm kostenbesparend.”

Zaakgericht werken in digitale dossiers

MY-LEX Overheid® past naadloos in deze nieuwe werkwijze. Met de zaakgerichte dossiers uit ons zaaksysteem is alle informatie in één keer in te zien, aan te vullen en te delen. Alle relevante content wordt geïntegreerd in de werkprocessen, is volledig naar de individuele wensen aan te passen, waarbij alle bronnen die er werkelijk toe doen op een heel gebruiksvriendelijke manier worden ontsloten. Volledig en overzichtelijk.

“MY-LEX Overheid® kwam exact op het juiste moment op mijn pad. Het blijkt een krachtig contentintegratiesysteem, niet alleen door de informatie die zij ontsluit, maar zeker ook doordat het een systeem is waar je heel makkelijk mee werkt. Burgers en ondernemers hebben vanaf de website al toegang tot hun dossiersuit het zaaksysteem, daarbij komt nu bijkomende wet- en regelgeving, de laatste ontwikkelingen en noem het maar op. De site zal dus nog verder worden geoptimaliseerd en volledig vraaggestuurd worden ingericht. MY-LEX Overheid® maakt dat mede mogelijk. Er wordt nu gewerkt aan de mogelijkheid om niet alleen via tekstgestuurde opdrachten de gewenste informatie te verkrijgen, binnenkort zul je via een geografische kaart direct inzicht kunnen krijgen in alle relevante zaken in de regio. Welke beperkingen er zijn bij bouwvergunningen, verordeningen, bouwwerkzaamheden, evenementenplanning…. Zo zie je in één oogopslag wat er in jouw directe omgeving speelt. Het is toch mooi dat de digitaliseringslagen die in deze tijd gemaakt worden mensen zo transparant dichter bij elkaar brengt?”

Zeker een mooie afsluiting van een zeer inspirerend gesprek. Het is vooral ook mooi om te zien dat de transitie die de gemeente is ingegaan flexibel wordt ingezet. Het is nieuw. Er zijn geen andere gemeenten, niet in Nederland, niet in de ons omringende landen die zo vernieuwend bezig zijn. Er wordt dan ook niets in beton gegoten, het is een pad dat met aandacht wordt afgelegd, waarin er ruimte is (en nodig is) om werkwijzen waar nodig aan te passen. De blik op de burger blijft leidend; de overheid ten dienste van de burger. Een mooie gedachte. Fascinerend en inspirerend. Mijn aandacht blijft nog even bij de gemeente Molenwaard en het bezielde enthousiasme van mijn gesprekspartner van vandaag.

Door: Chantal Fransen

Het laatste nieuws en updates