Na een succesvolle introductie van MY-LEX Sociaal Domein® bij Regio Centraal Gelderland deelden zij hun ervaringen met ons.

MY-LEX Sociaal Domein® ondersteunt afstemming vraag en aanbod:

‘Iedereen binnen onze gemeenten toegang tot de juiste zorg’

Regio Centraal Gelderland is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten in het sociaal domein en is een zogenaamde Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). Per 1 januari 2018 bestaat de regionale samenwerking uit drie modules: Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland, RBL Midden-Gelre en de module Inkoop. De module Inkoop koopt sinds januari 2017 regionaal zorgdienstverlening in voor de inwoners van de 12 gemeenten in centraal Gelderland.

“Zowel binnen onze eigen gemeente als in de regionale samenwerking willen we dat iedereen toegang heeft tot de juiste zorg, zowel ten aanzien van Jeugd, zorg als Wmo. Dat wordt ook de bestuurlijke opgave voor de komende jaren, om op deze manier daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de transformatie.”  –  Arthur Boone (voorzitter Georganiseerd Overleg en wethouder Westervoort)

Met name vanuit de wijkteams kwam de vraag bij de module Inkoop of er een tool beschikbaar kan komen, waarmee duidelijk richting burgers kan worden aangegeven welke zorg of product bij welke gecontracteerde aanbieder beschikbaar is, met daarbij ook productinformatie en gerelateerde openbare zorginformatie van websites. En die oplossing is er nu!

De eerste ervaringen van gebruikers zijn positief: “MY-LEX Sociaal Domein® maakt snel en eenvoudig inzichtelijk welke dienstverlener de meest passende zorg kan bieden voor een cliënt en het geeft inhoudelijke productinformatie. Het brengt de ingekochte producten van een aanbieder in beeld en legt een directe verbinding met de website van de aanbieder.”

Alle gecontracteerde individuele Wmo en jeugdvoorzieningen, die regionaal zijn ingekocht, en de inhoudelijke productbeschrijvingen zijn opgenomen in MY-LEX Sociaal Domein®. De nieuwe inkooptrajecten worden vanaf november opgenomen in MY-LEX Sociaal Domein® zodat het ook duidelijk is welke aanbieder per 1 januari 2018 bij welke gemeente een bepaald product levert.

De aanbieders zijn tijdens een informatie- en netwerkbijeenkomst ook geïnformeerd over deze tool:

Het blijkt in de praktijk voor ons vaak moeilijk om bij wijkteams op de radar te komen. Daarom zijn we ook benieuwd naar MY-LEX Sociaal Domein®. We hopen dat dit zoeksysteem ons helpt om zichtbaar te worden als zorgaanbieder.”

“Ik ben vooral benieuwd naar MY-LEX Sociaal Domein®, waardoor je als zorgaanbieder zichtbaarder wordt in de regio.”

Op dit moment wordt gekeken of de tool ook beschikbaar komt voor de inwoners van de 12 gemeenten in Regio Centraal Gelderland.