Afgelopen jaar vierde C-CONTENT haar 30-jarige jubileum. Gedurende deze periode heeft C-CONTENT eenmaal haar naam veranderd om de medium-onafhankelijkheid van haar zoeksoftware oplossingen te benadrukken: in 1999 werd CD-Europe C-CONTENT (“see” de inhoud, niet het medium).

Sinds 2006 richt C‑CONTENT zich voornamelijk op de ontwikkeling van contentintegratie technologie en oplossingen, met MY-LEX® als basistechnologie. Onze huidige producten dragen reeds de prefix MY-LEX®, waardoor velen op de markt ons al onder deze naam kennen. Om onze commitment aan de verdere ontwikkeling van onze MY-LEX® contentintegratie oplossingen kracht bij te zetten, hebben wij besloten om de bedrijfsnaam te veranderen vanaf C-CONTENT naar MY-LEX®. Dit betreft een statutaire naamswijziging.

Deze verandering gaat in per maandag 16 juli 2018.

Gelijktijdige verhuizing

Op dezelfde datum verhuizen wij vanaf onze huidige locatie op de Europalaan 28 B naar Europalaan 6 D te ’s-Hertogenbosch. Terwijl dit maar een kleine afstand vertegenwoordigt, betekent dit voor ons een grote verandering. In de eerste plaats beschikken wij over een veel grotere effectieve kantoorruimte om de sterke huidige en verwachte toekomstige groei te kunnen faciliteren. Daarnaast is het nieuwe kantoor volledig voor ons verbouwd en ingericht, met de snelste “state of the art” online verbindingen en technische faciliteiten. In het kort een inspirerende omgeving waar onze medewerkers met de modernste techniek aan nieuwe oplossingen voor u kunnen werken.

Onze nieuwe adres gegevens per 16 juli a.s. luiden:

MY-LEX B.V.
Europalaan 6 D
5232 BC ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 528 60 40
Website: www.my-lex.nl
E-mail: office@my-lex.nl
(De afzonderlijke e-mail gegevens van uw contactpersonen zullen door hen rechtstreeks aan u worden vermeld.)

Deze naams- en adreswijziging heeft overigens geen verdere consequenties voor lopende contracten en overeenkomsten. De daarin gemaakte afspraken en voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Mogen wij u graag verzoeken om deze naams- en adreswijziging per 16 juli 2018, reeds in uw interne administratie te verwerken?

In dezelfde traditie van commitment aan onze kerncompetenties en voortdurende vernieuwing en verandering, zullen wij u ook onder de nieuwe naam en vanaf ons nieuwe kantooradres van dienst blijven.